Spievam pieseň vďačnej chvály Vytlačiť
Autor: F. H. Rowley   

Spievam pieseň vďačnej chvály:

Život Pán môj za mňa dal!

Prišiel z nebies večnej chvály,

na kríž hriechy moje vzal.


Zbor: Spievam pieseň vďačnej chvály:

Život Pán môj za mňa dal!

Chcem Ho sláviť so svätými

Tam pri tróne hymnou chvál.


On ma hľadal zblúdeného,

našiel ovcu stratenú,

z hriechu vyslobodil zlého,

zhojil dušu zranenú.

Zbor:


On ma skryje v svojej dlani,

dokiaľ zúri žitia boj,

vo večné ma prijme stány,

v pravý, krásny domov môj.

Zbor:Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 93.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.