Dostupné publikácie v SOLAS Vytlačiť


Informácia o dostupných publikáciáchVo vydavateľstve SOLAS máme ešte k dispozícii menšie množstvo výtlačkov knihy J. Sarfati Odmietnutie evolúcie. Informácie o knihe a o jej distribúcii sa nachádzajú v Solas číslo 42, jar 2019 alebo na web adrese http://casopis.solas.sk/vyucovanie/j-sarfati-odmietnutie-evolucie.


V zásobe ešte máme aj publikáciu Peter Vajda Zmluva zasľúbení. Informácia o tejto publikácii sa nachádza na adrese http://solas.sk/knihy-v-pdf/zmluva-zas-ubeni-2


Obe publikácie sú v tlačenej forme a sú vhodné na evanjelizáciu. V prípade záujmu, kontaktuje vedenie o. z. Solas. Kontaktné adresy sa nachádzajú v tiráži každého čísla (na poslednej strane vnútra).

Vydavateľstvo SOLAS